Projekt

Krok 1 – Przygotowanie podkładu

Na tym etapie przeprowadzona zostaje analiza możliwości środowiska (Bierze się pod uwagę lokalizację, sąsiedztwo, warunki przyrodnicze, powierzchnię, aktualny stan roślin - inwentaryzacja, powiązania własnościowe oraz sieci instalacyjne itp.)

 

Krok 2 – Koncept ogrodu

Koncept ogrodu rozumiemy jako krótki zarys, szkic przyszłego projektu. Jest bardzo ważnym gdyż stanowi podkład dla przyszłego projektu.

Chodzi o nawiązanie do analizy obecnych możliwości środowiska, a także życzeń klienta. W rezultacie powstaje graficzny układ podstawowych funkcji ogrodu – mieszkaniowe, rekreacyjne, użytkowe – który nawiązuje do estetycznych i funkcjonalnych obszarów zielonych, komunikacyjnych, wodnych, oraz elementów małej architektury (pergole, altany, place zabaw itp.)

Obszary zieleni dzielimy na – rabaty bylinowe, grupy drzew i krzewów, solitiery drzew i krzewów.

Jego podstawowym wstępem jest podkład graficzny – plan, z skalą i legendą. (prosta wizualizacja w 3D) 1x kolorowy wydruk + CD z zapisanymi dokumentami.

 

Krok 3 Projekt

Dokumentacja projektowa obejmuje:

- prace przygotowawcze + koncept ogrodu (krok 1 + krok 2)

- szczegółowy plan nasadzeń roślin

- cześć opisowa + katalog roślin

- wizualizacje (standardowe, ekstra płatne)

- wykresy konstrukcyjne małej architektury

- plan organizacji pracy

- plan utrzymania i pielegnacji roślin + koszty

 

Przykłady dokumentacji

Koncept

 

Szczegółowy plan nasadzeń roślin

 

Wizualizacje - standardowe

 

Wizualizacje - ekstra płatne

 

Wykresy konstrukcyjne małej architektury

Używane przez nas programy: SADOVNICKÁ PROJEKCE, GOOGLE SKETCHUP