Projekt

Krok 1 - Analýza prostředí

Analýza současného prostředí (lokalita, bezprostředně navazující lokalita - sousedé, přírodní podmínky, rozloha, současný sortiment rostlin – inventarizace, provozní vztahy, inženýrské sítě aj.). Velmi důležitou roli zde hrají přání zákazníka.

Krok 2 - Koncept (studie) 

Koncept díla, často ve více variantách, je nezbytným podkladem pro projekt. Výsledkem je grafické rozvržení základních funkcí zahrady – obytná, rekreační, užitková. Na ně navazuje estetické a funkční uspořádání ploch zeleně, zpevněných ploch, vodních ploch, případně drobných architektonických prvků (pergoly, altány, herní prvky aj.). Plochy zeleně ještě rozlišujeme na: záhony trvalek, skupiny stromů a keřů, solitérní stromy a keře.

Základním a hlavním výstupem studie je grafický podklad - půdorys s měřítkem a legendou, případně jednoduchá vizualizace ve 3D (1 x barevný tisk + CD s uloženými dokumenty).

Krok 3 - Projekt

Dokumentace zahrnuje:

- přípravné práce + studie (krok 1. + krok 2.)

- osazovací plán

- průvodní zprávu

- grafické výstupy (standardní, nadstandardní s příplatkem)

- konstrukční výkresy zahradně architektonických doplňků

- plán organizace výstavby

- návrh rozvojové a udržovací péče zahrady vč. finančních nákladů

 

Ukázky dokumentace

Koncept (studie)

Osazovací plán

 

Grafické výstupy - standardní

 

Grafické výstupy - nadstandartní s příplatkem

 

 

Konstrukční výkresy zahradně architektonických doplňků

Použivané grafické programy: SADOVNICKÁ PROJEKCE, GOOGLE SKETCHUP