Projekt

Krok 1 - Analýza prostředí = analýza současného prostředí (lokalita, bezprostředně navazující lokalita - sousedé, přírodní podmínky, rozloha, současný sortiment rostlin – inventarizace, provozní vztahy, inženýrské sítě aj.) Velmi důležitou roli zde hrají přání zákazníka.

 

Krok 2 - Anketa inspirativní

 

Krok 3 - Studie  Vytvoření konceptu díla, často ve více variantách, je nezbytným podkladem pro projekt. Výsledkem je  grafické rozvržení základních funkcí zahrady – obytná, rekreační, užitková – na které navazuje estetické a funkční uspořádání ploch zeleně, zpevněných ploch, vodních ploch, příp. drobných architektonických prvků (pergoly, altány, herní prvky aj.). Plochy zeleně ještě rozlišíme na: záhony trvalek, skupiny stromů a keřů, solitérní stromy a keře.

Jejím základním a hlavním výstupem je grafický podklad - půdorys, opatřený měřítkem a legendou, (příp. jednoduchá vizualizace ve 3D) - 1 x barevný tisk + CD s uloženými dokumenty.

 

 

 

Krok 4 - Projekt/Prováděcí projekt – konstrukční

 

Dokumentace zahrnuje:

 

- přípravné práce + studie (krok 1. + krok 2.)

- osazovací plán

 

 

- průvodní zprávu

- grafické výstupy

standardní

 

 

Nadstandartní s příplatkem

 

 

- konstrukční výkresy zahr. arch. doplňků

 

- plán organizace výstavby

- návrh rozvojové a udržovací péče zahrady vč. finančních nákladů

 

Použivané grafické programy: SADOVNICKÁ PROJEKCE, GOOGLE SKECHUP, ARTLANTIS, BRIDSCAT