Filozofie firmy - Svobodné zahrady Klus

PROČ SVOBODNÉ ZAHRADY?

Název společnosti definuje naše myšlení v navrhování a vytváření zelených ploch. Nejsme zatíženi zažitými stereotypy, naopak se snažíme o inovativní přístup k tvorbě krajinné architektury - jsme otevřeni novým trendům v této oblasti. Protože si vážíme historie zahrady, často vycházíme z tradičního pojetí, jehož kombinací s modernou vzniká něco jedinečného. Dbáme na profesionalitu a preciznost. Při vytváření koncepce územního plánování vedeme citlivý dialog s investorem, aby výsledná práce naplňovala požadavky obou stran. 

"Tvoříme zahrady s přidanou hodnotou."

 

ČÍM SE ODLIŠUJEME?

Našim hlavním cílem při vytváření kompozic rostlin je "neničení" přírodního prostředí krajiny pomocí zavlečených druhů rostlin. Snažíme se o pravý opak, tedy do prostředí volně vstoupit pomocí původních druhů dřevin, keřů a bylin. Bohužel mnozí tvůrci přírodní krajinu nerespektují, proto nyní v našich zahradách trpíme epidemiemi např. thují a cypřišů. 

Ujišťujeme Vás, že námi vytvořená zahrada bude vždy jedinečná, praktická a navíc v souladu s přírodou.

 

JAK VYTVOŘIT KRÁSNOU ZAHRADU?

Je snadné vytvořit krásnou zahradu, ovšem oříškem je vytvořit krásnou zahradu, která by plynule navazovala na bydlení, tvořila jednotu s architekturou a nový přátelský prostor pro obyvatele. Proto je velmi důležitý dialog mezi zahradním architektem a klientem. Je nutné si ujasnit veškeré požadavky, které musí výsledná zahrada splňovat a specifikovat její funkce. Chcete na zahradě pořádat párty? Chcete tam trávit čas se svou rodinou, hrát fotbal, či se koupat v bazénu? Nebo snad má být Vaše zahrada svatyní, ve které budete nerušeni relaxovat? Pokud jsou jasně definována očekávání, přichází další fáze projektu - kde vybraný styl zahrady a kokrétní myšlenky vedou k vytvoření konceptu. Dále je diskutován výběr rostlin - pěstování zeleniny, ovocných stromů a keřů, či obliba určitých druhů rostlin, které se mohou v zahradě ocitnout. Tyto a další otázky jsou součástí našeho inspirativního průzkumu, který nám pomáhá odvádět tu nejlepší práci.